dsc 0301

Investerare

Styrelse

Sven Sahle, Ordförande

Invald som ledamot 2015. Ordförande sedan 2016. Aktieinnehavet i Ripasso Energy AB uppgår till 27 993 250 aktier genom bolag.

 

Andreas Ahlström, Ledamot

Invald som ledamot 2013. Vd för AC Cleantech Growth Fund I Holding AB, den näst största ägaren av Ripasso Energy AB med sitt innehav om 24,9 procent av aktierna.

 

Johan Ekesiöö, Ledamot

Invald som ledamot 2016. Aktieinnehavet i Ripasso Energy AB uppgår till 200 000 aktier genom bolag.

 

Ulf Gundemark, Ledamot

Invald som ledamot 2010. Inget aktieinnehav i Ripasso Energy AB.