CSP 5

Ripasso solhybrid

Ripasso solhybrid

Ripasso Energys förnyelsebara system för tillgänglig och behovsstyrd kraftförsörjning bygger på en solföljande parabolisk reflektor kombinerad med en 33 kW stirlingmotor. Systemet samlar värme från solen i en parabolisk reflekterande disk som följer solljuset och upphettar vätgas som driver kolvar i motorn. Systemet ger direkt växelström utan behov av ytterligare DC/AC- konverterare, vattenkylningssystem eller komplexa centrala enheter. Koncentrerad solstrålning omvandlas till elenergi med hög effektivitet. Genom en unik hybridanpassning, kompletterar Ripasso Energy solenergin med biogas, restgas eller andra fluida bränslen då solstrålning inte finns tillgänglig.

Systemets totala solenergi-till-nät-kvalitet-effektivitet ligger över 30 procent och i en energiproduktionsanläggning i Sydafrika demonstrerades i november 2012 en världsledande effektivitet om 32 procent.

Ripasso Energys solhybrid använder inget vatten och produkten har en förväntad livslängd av åtminstone 25 år.