PWR BLOK inside1

Ripasso PWR BLOK

Ripasso PWR BLOK

PWR BLOK 400-F är en containerbaserad lösning i vilken bolagets stirlingmotorer används för att utvinna energi från rest- och fackelgaser. Detta möjliggör betydande energibesparingar och kostnadsreduceringar för de aktuella industrierna.

Inom industrin finns på många ställen biprodukter i form av gaser (restgas) som idag bränns upp, utan att energin tas tillvara. Restgas är vanligen av ojämn kvalité och svår att hantera för motorer baserade på intern förbränning. Stirlingmotorn är unik med hög verkningsgrad och extern förbränning, vilket gör den i det närmaste okänslig för vilken typ av gas som bränns och vilken kvalité det är på den aktuella gasen. Med PWR BLOK 400-F har Ripasso Energy utvecklat en produkt där bolagets stirlingmotor monteras i en container som på ett kostnadseffektivt sätt kan placeras i anläggningar där förbränning av restgas sker.

Med PWR BLOK 400-F, till det pris Ripasso Energy kan erbjuda, får kunden en återbetalningstid på omkring tre år. Teknologins livslängd beräknas av bolaget till minst 25 år och ger en möjlighet för kunderna att minska den mängd el som köps från nätet med upp till 15 procent.

Med detta pris blir kundens totalkostnad för el under 25 år endast 17 öre per kWh, vilket är rekordlågt för energi i Cleantechområdet.