dsc 0293

Ripasso solhybrid

dsc 0293
 • Hybridiserad stirlingmotor

  Hybridiserad stirlingmotor

  Ripasso Energys förnyelsebara system för solenergi är unikt med en världsledande effektivitet på över 30 procent. Det är nästan dubbelt så högt som exempelvis konventionella solpaneler. Systemet bygger på en solföljande parabolisk reflektor kombinerat med en 33 kW stirlingmotor. Värmen från solen samlas i en parabolisk reflekterande disk som följer solljuset och upphettar vätgas som driver kolvar i motorn. Detta ger direkt växelström utan behov av ytterligare DC/AC-konverterare, vattenkylningssystem eller komplexa centrala enheter. Koncentrerad solstrålning omvandlas till elenergi med hög effektivitet. Produkten har en förväntad livslängd på minst 25 år.Genom en unik hybridanpassning kan solvärmen dessutom kombineras med annan bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn, exempelvis biogas, naturgas, restgas, etanol eller dylikt. På det sättet löser produkten solenergins akilleshäl och är ett system som kan leverera klimatsmart elektricitet när kunden faktiskt behöver den - inte endast när solen lyser. Ripasso Energy är själva i världen om hybridiseringsfunktionaliteteten för stirlingmotorn och patentansökan för tekniken lämnades in våren 2017.Ripasso Energy har ett samarbetsavtal med italienska Horizon S.R.L som jobbar med att realisera förnyelsebara projekt inom energisektorn.  Horizon beställde i maj 2017 tre hybridiserade stirlingmotorer av Ripasso Energy för leverans till en första kommersiell anläggning på Sicilien. Dessa skall levereras under 2018 och den demonstrationsanläggning invigdes vid universitetet i Palermo den 14 december 2017.
 • Parabolisk reflektor

  Parabolisk reflektor

  Ripasso Energys förnyelsebara system för solenergi är unikt med en världsledande effektivitet på över 30 procent. Det är nästan dubbelt så högt som exempelvis konventionella solpaneler. Systemet bygger på en solföljande parabolisk reflektor kombinerat med en 33 kW stirlingmotor. Värmen från solen samlas i en parabolisk reflekterande disk som följer solljuset och upphettar vätgas som driver kolvar i motorn. Detta ger direkt växelström utan behov av ytterligare DC/AC-konverterare, vattenkylningssystem eller komplexa centrala enheter. Koncentrerad solstrålning omvandlas till elenergi med hög effektivitet. Produkten har en förväntad livslängd på minst 25 år.Genom en unik hybridanpassning kan solvärmen dessutom kombineras med annan bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn, exempelvis biogas, naturgas, restgas, etanol eller dylikt. På det sättet löser produkten solenergins akilleshäl och är ett system som kan leverera klimatsmart elektricitet när kunden faktiskt behöver den - inte endast när solen lyser. Ripasso Energy är själva i världen om hybridiseringsfunktionaliteteten för stirlingmotorn och patentansökan för tekniken lämnades in våren 2017.Ripasso Energy har ett samarbetsavtal med italienska Horizon S.R.L som jobbar med att realisera förnyelsebara projekt inom energisektorn.  Horizon beställde i maj 2017 tre hybridiserade stirlingmotorer av Ripasso Energy för leverans till en första kommersiell anläggning på Sicilien. Dessa skall levereras under 2018 och den demonstrationsanläggning invigdes vid universitetet i Palermo den 14 december 2017.
 • Styrsystem

  Styrsystem

  Ripasso Energys förnyelsebara system för solenergi är unikt med en världsledande effektivitet på över 30 procent. Det är nästan dubbelt så högt som exempelvis konventionella solpaneler. Systemet bygger på en solföljande parabolisk reflektor kombinerat med en 33 kW stirlingmotor. Värmen från solen samlas i en parabolisk reflekterande disk som följer solljuset och upphettar vätgas som driver kolvar i motorn. Detta ger direkt växelström utan behov av ytterligare DC/AC-konverterare, vattenkylningssystem eller komplexa centrala enheter. Koncentrerad solstrålning omvandlas till elenergi med hög effektivitet. Produkten har en förväntad livslängd på minst 25 år.Genom en unik hybridanpassning kan solvärmen dessutom kombineras med annan bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn, exempelvis biogas, naturgas, restgas, etanol eller dylikt. På det sättet löser produkten solenergins akilleshäl och är ett system som kan leverera klimatsmart elektricitet när kunden faktiskt behöver den - inte endast när solen lyser. Ripasso Energy är själva i världen om hybridiseringsfunktionaliteteten för stirlingmotorn och patentansökan för tekniken lämnades in våren 2017.Ripasso Energy har ett samarbetsavtal med italienska Horizon S.R.L som jobbar med att realisera förnyelsebara projekt inom energisektorn.  Horizon beställde i maj 2017 tre hybridiserade stirlingmotorer av Ripasso Energy för leverans till en första kommersiell anläggning på Sicilien. Dessa skall levereras under 2018 och den demonstrationsanläggning invigdes vid universitetet i Palermo den 14 december 2017.
ripasso logo watermark

Pålitlig energi i förnyelsebart format

Världsledande effektivitet

Ripasso Energys förnyelsebara system för solenergi är unikt med en världsledande effektivitet på över 30 procent. Det är nästan dubbelt så högt som exempelvis konventionella solpaneler. Systemet bygger på en solföljande parabolisk reflektor kombinerat med en 33 kW stirlingmotor. Värmen från solen samlas i en parabolisk reflekterande disk som följer solljuset och upphettar vätgas som driver kolvar i motorn. Detta ger direkt växelström utan behov av ytterligare DC/AC-konverterare, vattenkylningssystem eller komplexa centrala enheter. Koncentrerad solstrålning omvandlas till elenergi med hög effektivitet. Produkten har en förväntad livslängd på minst 25 år.

visioncrop

Unik hybridanpassning

Genom en unik hybridanpassning kan solvärmen dessutom kombineras med annan bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn, exempelvis biogas, naturgas, restgas, etanol eller dylikt. På det sättet löser produkten solenergins akilleshäl och är ett system som kan leverera klimatsmart elektricitet när kunden faktiskt behöver den – inte endast när solen lyser. Ripasso Energy är själva i världen om hybridiseringsfunktionaliteteten för stirlingmotorn och patentansökan för tekniken lämnades in våren 2017.

horizon-eco-draft-new-senza-sfondo-2edit3

Första kommersiella projekt igång

Ripasso Energy har ett samarbetsavtal med italienska Horizon S.R.L som jobbar med att realisera förnyelsebara projekt inom energisektorn. Horizon beställde i maj 2017 tre hybridiserade stirlingmotorer av Ripasso Energy för leverans till en första kommersiell anläggning på Sicilien. Dessa skall levereras under 2018 och den demonstrationsanläggning invigdes vid universitetet i Palermo den 14 december 2017.

PRODUKTER