003

Produkter

Produkter

Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor, baserat på en evig licens från Kockums AB. Stirlingmotorn utgör grunden i bolagets två första kommersiella produkter – Ripasso Stirling Hybrid och PWR BLOK 400-F. Ripasso Stirling Hybrid är en solhybrid där energi från solen kompletteras med något annat bränsle under dygnets mörka timmar. Denna produkt har testats sedan 2012 och den första beställningen kom våren 2017.

PWR BLOK 400-F är den första produkten från Ripasso Energy mot marknaden för restgas. Den typen av restgaser produkten använder som energikälla är gaser som idag inte har något annat ekonomiskt hållbart användningsområde. Ripasso Energy har identifierat ferrokromindustrin som lämplig första marknad för denna produkt.

Kärnan i bolagets produkter, stirlingmotorn, har utvecklats för skalproduktion i samarbete med bolagets tillverkningspartner Sibbhultsverken Group AB, för att få ner styckkostnaden till konkurrenskraftig nivå.