CSP 0

Om Ripasso Energy

Om Ripasso Energy

Ripasso Energy grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare VD på Kockums AB. Från dem säkrades samma år en exklusiv licens, vilket gav oss möjligheten att bygga upp en egen kompetens kring stirlingteknologin. Under 2012 påbörjades byggnationen av en referensanläggning i Sydafrikas Kalahariöken och i november 2012 kunde vi i denna demonstrera en världsledande effektivitet för konvertering av solenergi till elektricitet om 32 procent. 2013 togs beslutet om att ut börja utveckla en solhybrid där vi kan kombinera solvärme med bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn, vilket möjliggör leverans av elektricitet under dygnets alla timmar. Under de mörka och molniga timmarna kan solen kompletteras med i stort sett de flesta tillgängliga gas- eller vätskeformiga bränslen, såsom exempelvis biogas, naturgas, etanol och dylikt. 2017 lanserades PWR BLOK, en unik containerbaserad lösning med vår stirlingteknologi som möjliggör förbränning av restgas inom industrin. PWR BLOK medför samma klimateffekt som 100 % förnyelsebar produktion till 17 öre / kWh och ger ett betydande bidrag till mindre CO2-utsläpp.

Prenumerera på nyheter från Ripasso