dsc 0301

Investerare

Ledning

Gunnar Larsson, Verkställande direktör

Vd sedan 2009. Aktieinnehavet i Ripasso Energy AB uppgår till 2 000 000 aktier genom bolag.