Bolagsstämmor

Stämmor 2018


Årstämma

Årsstämman 2018 för Ripasso Energy ägde rum den 27 april 2018 i Centralhuset Konferens, Göteborg.

Stämmokommuniké

Stämmor 2017


Årstämma

Årsstämman 2017 för Ripasso Energy ägde rum den 27 april 2017 på Radison Blu Scandinavia, Göteborg.

Stämmokommuniké

Extra stämmor

Under 2017 hölls två stycken extra stämmor för Ripasso Energy.

7 september Advokatfirman Törngren Magnells lokaler, Stockholm (stämmokommuniké)

18 december Advokatfirman Törngren Magnells lokaler, Stockholm (stämmokommuniké)

 


Prenumerera på nyheter från Ripasso

PRESSRELEASER

Pressreleaser

Träffa Ripasso Energy

20
Sep

Aktiemöte

23
Okt

Aktiespararna Norra Bohuslän

12
Nov

Stora Aktiedagen

Träffa Ripasso Energy

Finansiell kalender

14
Aug

Halvårsrapport

13
Nov

Kvartalsrapport

12
Feb

Bokslutskommuniké

Finansiell kalender