Bolagsstämmor

Stämmor 2018


Extra bolagsstämma

Ripasso Energy kommer den 13 september 2018 klockan 14:00 hålla en extra bolagsstämma. Den kommer att hållas på Mannheimer Swartling Advokatbyrås kontor, Norrlandsgatan 21 i Stockholm. Nedan finnes relevant information, såväl som Ripasso Energys Integritetspolicy för behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma.

Kallelse
Fullmaktsformulär
Integritetspolicy

 

Årstämma

Årsstämman 2018 för Ripasso Energy ägde rum den 27 april 2018 i Centralhuset Konferens, Göteborg.

Stämmokommuniké

Stämmor 2017


Årstämma

Årsstämman 2017 för Ripasso Energy ägde rum den 27 april 2017 på Radison Blu Scandinavia, Göteborg.

Stämmokommuniké

Extra stämmor

Under 2017 hölls två stycken extra stämmor för Ripasso Energy.

7 september Advokatfirman Törngren Magnells lokaler, Stockholm (stämmokommuniké)

18 december Advokatfirman Törngren Magnells lokaler, Stockholm (stämmokommuniké)

 


Prenumerera på nyheter från Ripasso

PRESSRELEASER

Pressreleaser

Träffa Ripasso Energy

23
Okt

Aktiespararna Norra Bohuslän

12
Nov

Stora Aktiedagen

29
Nov

Aktiespararna Kungälv/Ale

Träffa Ripasso Energy

Finansiell kalender

13
Nov

Kvartalsrapport

12
Feb

Bokslutskommuniké

26
Mar

Årsrapport

Finansiell kalender