dsc 0301

Investerare

Finansiell kalender

 2017


Februari

14 februari

Bokslutskommuniké

Mars

27 mars

Årsrapport

April

27 april

Årsstämma

Klockan 13.00, Radison Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg.

Kallelsen till stämman finns nedan för nedladdning.

Kallelse till årsstämma

Augusti

14 augusti

Halvårsrapport