dsc 0301

Investerare

Finansiell kalender

2017


December

18 december

Extra bolagsstämma

Måndagen den 18 december 2017 kl. 11:00 i Advokatfirman Törngren Magnells
lokaler vid Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm, håller Ripasso Energy en extra bolagsstämma med anledning av valberednings förslag att nominera ytterligare två personer till styrelsen.

Kallelse, förslag till dagordning samt anmälningsinstruktioner

Fullmaktsformulär

2018


Februari

14 februari

Bokslutskommuniké

Mars

26 mars

Årsrapport

April

27 april

Årsstämma

Augusti

14 augusti

Halvårsrapport