dsc 0301

Investerare

Finansiell kalender

 2017


Februari

14 februari

Bokslutskommuniké

Mars

27 mars

Årsrapport

April

27 april

Årsstämma, Radison Scandinavia, Göteborg

Augusti

14 augusti

Halvårsrapport