dsc 0301

Investerare

Finansiell kalender

 2017


September

7 september

Extra bolagsstämma, kl. 10.00

Advokatfirman Törngren Magnells lokaler, Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm 

Kallelse

Fullmaktsformulär

2018


Februari

14 februari

Bokslutskommuniké

Mars

26 mars

Årsrapport

April

27 april

Årsstämma

Augusti

14 augusti

Halvårsrapport