dsc 0301

Investerare

Finansiell kalender

2018


Februari

14 februari

Bokslutskommuniké

Mars

26 mars

Årsrapport

April

27 april

Årsstämma

Augusti

14 augusti

Halvårsrapport