dsc 0301

Investerare

Bolagsstämmor

Stämmor 2018


Årstämma

Årsstämman 2018 för Ripasso Energy AB  kommer att äga rum klockan 10.00 den 27 april i Göteborg.

Stämmor 2017


Årstämma

Årsstämman 2017 för Ripasso Energy AB (publ) ägde rum den 27 april på Radison Blu Scandinavia, Göteborg.