dsc 0301

Investerare

Bolagsstämmor

Stämmor 2017


Årstämma

Årsstämman 2017 för Ripasso Energy AB (publ) kommer att äga rum den 27 april på Radison Scandinavia, Göteborg.